MAM: Madaran-e-Emrooz
   

 

 
| | | | | | |

 

 

به فعالیت‌های کوتاه مدت توام با کار عملی کارگاه می‌گوييم. هر کارگاه به کمک یک کارشناس وارد به موضوع هدايت می‌شود.
شما می توانید با کلیک کردن بر روی عنوان کارگاه ها سرفصل برخی از مطالبی که در آن کارگاه به آن پرداخته می شود مشاهده کنید.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(جمع موارد: 329)

  عنوان کارشناس مکان تاريخ

1

مرضیه شاه کرمی دبی- گروه راه دور- بمدت 3 روز 1394/11/20
-

2

پرورش اعتمادبه‌نفس مرضیه شاه کرمی دبی- گروه راه دور- به مدت 3 روز 1394/11/20
-

3

بازی و رشد (12-6 ماه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/11/18
11:45 - 12:45

4

بازی و رشد (2-1 سال) (4 جلسه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/11/18
10:45 - 11:45

5

پرورش فرزند مستقل سهیلا طاهری شاهرود- انجمن دوستدار کودک 1394/11/12
16 - 19

6

بازی و رشد (12-6 ماه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/11/11
12 - 13:30

7

بازی و رشد (2-1 سال) (4 جلسه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/11/11
10:30 - 11:30

8

خواب نوزاد نگین نابت موسسه بازی و اندیشه 1394/11/07
10 - 12

9

بازی و رشد (2-1 سال) (4 جلسه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/11/04
10:30 - 12

10

قصه‌گویی خلاق (5-2 سال) پگاه رضوی موسسه مادران امروز 1394/11/04
16:30 - 18

11

بازی و رشد (12-6 ماه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/11/04
12 - 13:30

12

بازی و مهارت (3-2 سال) سیمین بینا موسسه مادران امروز 1394/11/03
10:30 - 11:30

13

بازی و رشد (2-1 سال) (4 جلسه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/11/02
10:30 - 11:30

14

آشنایی با تغذیه ی کودکان زیر دو سال- از شیر گرفتن زهرا سلیمانی موسسه مادران امروز 1394/11/02
9 - 12

15

استفاده از زباله با نگاهی بر پسماند فرزانه منفرد سرای محله جهاد 1394/10/27
15:30 - 17:30

16

بازی و رشد (2-1 سال) (4 جلسه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/10/27
17 - 18:30

17

بازی و رشد (2-1 سال) (4 جلسه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/10/20
11:30 - 12:30

18

نظم‌آموزی و انضباط در بزرگسالان زهرا سلیمانی انجمن دوستدار کودک شاهرود 1394/10/14
16 - 19

19

بازی و رشد (2-1 سال) (4 جلسه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/10/13
11:30 - 12:30

20

بازی و رشد (2-1 سال) (4 جلسه) گلناز رضوان موسسه مادران امروز 1394/10/13
10:30 - 11:30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(جمع موارد: 329)

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به موسسه مادران امروز میباشد
خیابان ولیعصر - ابتدای خیابان شهید مطهری - خیابان سربداران - نبش جهانسوز - پلاک 37 - واحد یک (زیر همکف)
88890345 - 88901436
info@madaraneemrooz.com
Powered by 123Take.com